GP434-3,50mm ürünümüz ISO17712 Yüksek Güvenlik sertifikası aldı...

Kablo Mühür ürünlerimizden GP434-3,50mm ürünümüz , yük konteynerlerinin mühürlenmesi konusunda uluslararası tek standart olan ISO 17712:2013 (E) 'ye göre High Security Seal (Yüksek Güvenlik Mührü) olarak sınıflandırıldı. 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dayton Brown Inc. Laboratuvarlarında yapılan mekanik testlerin sonucunda , ürünümüz ilgili standardın tüm gereliliklerini karşılamıştır.